År 2018 - løse nummer for ikke-abonnenter

120,00 kr.